دلایل کاهش روغن در موتور ژنراتور دیزلی و گازسوز

دلایل کاهش روغن در موتور ژنراتور دیزلی و گازسوز

چرا روغن در موتور کاهش می یابد ؟

کاهش روغن در موتور ژنراتورهای دیزلی و گازسوز میتواند به دلایل مختلفی اتفاق بیفتد، برخی از مهم ترین آن ها به صورت اجمالی به شرح ذیل میباشد:

تبخیر طبیعی مایعات به لحاظ فیزیکی: روغن که مخلوطی از روغن پایه و افزودنی هاست، مانند هر مخلوط دیگری مجاز به مقداری تبخیر در دماهای مختلف میباشد. هرچه دما بالاتر باشد میزان تبخیر مایعات نیز بیشتر خواهد بود. تست میزان تبخیرپذیری روغن ها با روش خاصی انجام شده و بر حسب درصد، تبخیر روغن در شرایط تست اعلام میگردد. پاسخ این تست میتواند معیاری برای سنجش میزان تبخیرپذیری روغن در شرایط استاندارد و فارغ از شرایط موتور و اشکالات مکانیکی مختلف باشد. روغن استاندارد باید مقدار تبخیرپذیری در محدوده مجاز داشته باشد.

طراحی موتور دیزل: طراحی موتور به منظور حفاظت از سیلندر در حین حرکت های رفت و برگشتی پیستون، طوری است که مقداری از روغن در سطح داخلی پیستون باقی بماند و از سایش آن جلوگیری کند. لذا وجود مقداری روغن در محفظه احتراق لازم است و مصرف و کم شدن روغن به این میزان، طبیعی محسوب میشود. این مقدار به طراحی موتور بستگی دارد و به همین علت در دفترچه راهنمای موتورهای دیزلی و گازسوز ذکر میشود.

شرايط بهره برداری از مولد برق: شرایط بهره برداری و میزان توان و ساعت کارکرد دیزل ژنراتور بر روی مصرف روغن تاثیر میگذارد. شرایط بهره برداری در حالت کار دائم و متوالی و بارگذاری بیشتر و بار ثابت، میزان مصرف روغن را افزایش میدهد. زیرا فشار بیشتری بر واشر و آب بندها وارد میشود. موتورهای دیزلی و گازسوز با دور ثابت به صورت کلی به علت کار در دور موتور بالاتر، مصرف روغن بیشتری نسبت به موتورهای دور متغییر دارند. با توجه به ثابت بودن دور موتور در مولد برق، در صورت بارگذاری کمتر از 25% توان نامی دستگاه مجددا امکان روغن سوزی در موتور وجود خاهد داشت.

عدم انتخاب صحیح روغن موتور: ویسکوزیته روغن باید مطابق توصیه سازنده موتور انتخاب شود. در غیر این صورت روغن بیش از اندازه کاهش یافته و یا روانکاری مناسب برای تمام قطعات موتور انجام نمیشود. ضمنا به دلیل تاکید استانداردهای زیست محیطی مبنی بر کاهش گازهای آلاینده خروجی از اگزوز، استفاده از روغن های سبکتر ضمن کاهش مصرف سوخت، امکان بیشتری برای تولید کننده موتور فراهم می سازد تا بتواند آلودگی های گازهای خروجی از اگزوز را کاهش دهد. این امر سبب تمایل به استفاده از روغن های سبک تر به جای روغن های سنگین قبلی شده و در نتیجه آن کاهش متداول روغن در موتورهای امروزی از قبل بسیار بیشتر هم شده است.

اشکالات فنی و روغن سوزی: در صورت کاهش بیش از حد روغن موتور، نگرانی از وجود روغن سوزی ایجاد میشود. این اشکال زمانی پیش می آید که به دلیل آسیب دیدگی رینگ روغن یا چسبندگی آن به پیستون، روغن به محفظه کارتل بازنمیگردد و مقدار زیادی از آن در محفظه احتراق میسوزد. به این خاطر به این اشکال روغن سوزی گفته میشود که باعث کاهش شدید سطح روغن موتور میگردد. نشانه بارز این مساله، خروج دود آبی از اگزوز موتور میباشد.

دمای بالاتر از حد معمول در موتور: هرچه دمای موتور بالاتر باشد، ویسکوزیته روغن کاهش بیشتری خواهد یافت و روغن در واقع روان تر خواهد شد. چنین شرایطی خروج روغن را بیشتر میکند. همچنین تبخیر روغن در دماهای بالاتر از حد نرمال، افزایش خواهد یافت. بنابراین باید اشکالات مکانیکی در مورد دمای بالای موتور بررسی شود.

در نهایت میبایست با توجه به شرایط و نحوه کارکرد موتور به طور مرتب سطح روغن موتور را توسط گیج روغن بازبینی نموده و در صورت کاهش روغن در حد طبیعی، نسبت به سرریز روغن از همان نوع اقدام نمود. توجه به این نکته نیز ضروری است که سرریز روغن های متفاوت حتی با وجود یکسان بودن ویسکوزیته و سطح کیفی توصیه نمیگردد.

 

برای مشاهده انواع دیزل ژنراتورها میتوانید به بخش محصولات دیزل ژنراتور مراجعه کنید